Diensten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Controle jaarrekening

Als u zekerheid wilt hebben bij uw financiële verantwoording, vanwege een (wettelijke) verplichting of omdat u inzicht wilt verkrijgen, helpen wij u graag verder. WMA Assurance heeft een AFM (WTA) vergunning, dus helpt u ook met uw wettelijke jaarrekeningcontrole.

Beoordeling jaarrekening

Wanneer uw onderneming niet wettelijk controleplichtig is en een vrijwillige controle voor u niet de gewenste toegevoegde waarde geeft kan een beoordelingsopdracht een goed alternatief zijn. Ook bij een beoordelingsopdracht gaan wij na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. De accountant voert hierbij minder werkzaamheden uit dan bij een controleopdracht.

Overige assurance

Naast bovengenoemde diensten, helpen wij u ook graag verder met diverse andere controle werkzaamheden. Wij kunnen u onder andere ondersteunen met:
  • De controle of beoordeling van een subsidieverantwoording
  • De controle van een omzet- of productieverantwoording
  • De controle van een oplageverklaring of opgave ledenbestand
  • De beoordeling van een prognose
  • Het uitvoeren van een due dilligence onderzoek
  • Diverse specifiek overeengekomen opdrachten
Laat uw accountantscontrole uitvoeren met een efficiënte, moderne aanpak
Neem contact op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.
contact